Leje af en stand
Ved bestilling af stand betales standlejen forud.
Endvidere afregnes der 8% eksl. moms (10% inkl. moms) af standens omsætning.
Vi refunderer ikke standlejen.
Standlejen gælder fra første dag i måneden, til sidste åbningsdag i måneden kl. 12.00. og skal opsiges inden den 25. i måneden.

Prisen for leje er afhængig af, hvor mange kvadratmeter du ønsker, eller det skal være en reol, vitrineskab, tøjstativ m.v. Kontakt personalet i butikken for oplysninger om priser på vores forskellige gulvstande eller læs mere under "priser"

Ulovlige varer
Følgende varer må IKKE sælges eller nydes/bruges på standen:
Fødevarer (takeNOW godkendt af fødevarestyrelsen. Nogle fødevare kan sælges i butikken, såfremt man selv er registreteret hos fødevarestyrelsen med Smiley Ordning)
- Ulovligt kopierede produkter
- Alkohol
​- Tobak
​- Våben
​- Farlige materialer
​- Pornografisk materiale
takeNOW forbeholder sig retten til at fjerne produkter eller varer, som ikke må sælges i butikken.

Værdifulde varer
Har du en vare af høj værdi, kan du leje et aflåst glasvitrineskab.

Ekstra rabat på din vare.
Du har muligheden for at sætte en ekstra rabat på dine varer, kontakt personalet og vi vil forklar dine muligheder.

Udbetaling fra dit salg
Alle standlejere modtager en opgørelse over salget fra den 1. til sidste åbningsdag i måneden. Opgørelsen sendes via mail den 12. i måneden, som kommer til udbetaling den 15. i måneden. (Såfremt den 15. i måneden ligge i en weekend eller en helligdag, vil du først kunne se pengene på din konto, den først kommende hverdag)

Lejeperiode
Lejeperiodens forsætter helt automatisk, hvis du ikke selv opsiger det lejet inden den 25 i måneden. Ved opsigelse, skal det lejet tømt og rengjort sidste åbningsdag i måneden inden kl. 12.00. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale har ret til at kontrollerer varerne, inden de tages med hjem. Butikkens personale har også ret til at få billed-ID. Lejer er selv ansvarlig for at få alle ting fra standen med. Som erhvervsdrivende kan du få tilsendt faktura på lejen (Du skal du selv gøre opmærksom på dette). Som privatperson skal først leje betales i butikken, derefter vil lejen blive fratrukket din opgørelse, såfremt den ikke er betalt i butikken inden den 5. I måneden.

ALLE standlejere kan opsiges af takeNOW uden yderligere begrundelse med 1 dag. 

Nedtagning
Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil takeNOW tømme den, og der vil blive opkrævet et gebyr på 250 kr. for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive takeNOW’s ejendom. Der tages forbehold for eventuelle ekstraomkostninger til bortskaffelse.

Standen skal være tom senest, sidste åbningsdag i måneden kl. 12.00.

Lejeperioden fortsætter automatisk. Det er derfor vigtigt, at informere takeNOW, om man ikke ønsker, at forlænge sin lejeperiode. Dette skal ske inden den 25. i måneden og via mail på info@takeNOW.dk eller til butikkens direkte mail - se under kontakt.

Affald
Lejeren skal selv sørge for at fjerne affald.

Prismærkning
Alle varer skal have prismærkning, som udleveres af takeNOW gratis. Såfremt der ikke er prismærke på en vare, vil denne vare blive stillet væk, og man kan forespørge personalet om at se disse varer.

Tyveri, overvågning og alarm.
Alt tyveri er lejeres egen risiko, og vil ikke blive erstattes af takeNOW. Butikken har overvågning, samt alarm.

Ejendomsret
Sælger indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne.

Ændring af betingelser
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår.

Fortrolighed 
Alle dine oplysninger behandles fortroligt. Vi samarbejder dog om nødvendigt med politiet, skat og andre myndigheder.

Ansvar/tyveri 
takeNOW er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte varer. takeNOW har retten til at benytte butiksdetektiver, overvågning og alarm. Vi er ikke erstatningsansvarlige i tilfælde af tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I disse tilfælde er du som kunde normalt dækket af din erhvervsforsikring (HUSK AT GIVE BESKED TIL DIT FORSIKRINGSSELSKAB) som privatperson dækker din indboforsikring normalvis, dog opfordre takeNOW til at du kontakte dit forsikringsselskab, samt får det på skrift fra dem.